• Eurajoen VPK

    Vuodesta 1927

    Linnaintie 5, 27100 Eurajoki

    email : info(a)eurajoenvpk.fi

    WWW : http://www.eurajoenvpk.fi

Yhteystiedot

Eurajoen VPK

Linnaintie 5, 27100 Eurajoki

email : info(a)eurajoenvpk.fi

WWW : http://www.eurajoenvpk.fi

VPK:n päällikköVäkipartaJanne0505649782janne.vakiparta(a)gmail.com
Hallituksen puheenjohtajaHaapalaTero0407013003haapala.tero(a)hotmail.com
SihteeriSyrenJuho0456385278santeri.syren(a)hotmail.com
Nuoriso-osaston johtajaSyrenJuho0456385278santeri.syren(a)hotmail.com
Naisosaston johtajaJärvinenLeena0400723703


Kausiohjelmat
Hälytysosasto
JaksoAlkaaPäättyy
2/201908.07.201927.01.2020
1/201928.01.201917.06.2019
3/201813.08.201821.01.2019
2/201807.05.201830.07.2018
1/201829.01.201830.04.2018
Nuoriso-osasto
JaksoAlkaaPäättyy
4/201924.10.201918.12.2019
3/201914.08.201916.10.2019
2/201906.03.201905.06.2019
1/201909.01.201927.02.2019
4/201817.10.201812.12.2018
3/201822.08.201810.10.2018
2/201828.03.201830.05.2018
1/201810.01.201821.03.2018


Kalusto

RSA 221

Sammutusyksikkö

RSA 222

Säiliösammutusyksikkö

RSA 227

Miehistönkuljetusyksikkö

RSA 2292

Ensivasteyksikkö

RSA 2298

Mönkijä

RSA 228

Vene / Buster RS

SA 22

Asemarakennus
Toiminta

Eurajoen VPK on vuonna 1927 perustettu, rekisteröity yhdistys. Eurajoen VPK:lla on palokuntasopimus Satakunnan Pelastuslaitoksen kanssa ja VPK toimii Eurajoen kunnassa ensilähdön sopimuspalokuntana.

Eurajoen VPK:ssa on neljä eri osastoa. Hälytysosasto, Nuoriso-osasto, Naisosasto sekä Veteraaniosasto. Jäseniä Eurajoen VPK:ssa on n 80 hlö.

Eurajoen VPK:lla on paloasema, asema no. 22, Eurajoen keskustassa, osoitteessa Linnaintie 5. Paloasemalla sijaitsee Sammutusyksikkö RSA221, Säiliösammutusyksikkö RSA222, Ensivasteyksikkö RSA2292, Miehistönkuljetusyksikkö RSA227, Mönkijä RSA2298, Vene RSA 228. Lisäksi asemalta löytyy Öljyntorjuntaperäkärry ja siirrettävä väestönhälytinperäkärry. Lisäksi paloasemalla on koulutustila sekä hyvät huolto- ja pesutilat.

VPK tarjoaa monipuolisen harrastusmahdollisuuden perheen kaikenikäisille jäsenille 10:n vuoden iästä lähtien. Nuori voi liittyä nuoriso-osastoon vuonna, milloin täyttää 10v. Nuoriso-osastossa harjoitellaan käyttäytymis- ja turvallisuusasioita sekä osallistutaan vuosittain alue- ja valtakunnalliselle palokuntanuorisoleireille.

Kuudentoista vuoden iässä siirrytään hälytysosastoon, jonka jälkeen on mahdollisuus kouluttautua miehistön eri kursseilla ja saada pätevyys toimia sammutusmiehenä eri onnettomuustilanteissa. Koulutusjärjestelmän läpikäyneet henkilöt nimitetään vanhemmiksi sammutusmiehiksi ja tähän on kulunut aikaa viidestä seitsemään vuotta.

Naisosasto tarjoaa oivan mahdollisuuden naisille, jotka haluavat toimia miehistön rinnalla täydentävänä yksikkönä. Heillä on tärkeä rooli esim. suurissa onnettomuustilanteissa muonituksen osalta. He osallistuvat myös nuoriso-osaston leireillä tapahtuvaan ruokahuoltoon.

Veteraaniosastossa muistellaan menneitä ja vietetään hauskaa yhdessäoloa vieraillen eri kohteissa ja ottamalla osaa palokuntien veteraanipäiviin.

Mikäli mielenkiinto toimintaan heräsi, ota yhteyttä yllä oleviin henkilöihin, tai tule mukaan harjoituksiin.

Hälytysosaston harjoitukset ovat maanantaisin klo 18.00 paloasemalla.

Nuoriso-osaston harjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 18.00 paloasemalla. Liittyä voi mukaan vuonna, milloin täyttää 10 vuotta. Liittyminen on mahdollista 2 kertaa vuodessa, vuoden alussa tammikuussa ja koulujen alettua elokuussa

Meillä on käytössä laaja ja monipuolinen harjoitusalue, jossa voimme harjoitella mitä moninaisempia onnettomuustilanteita varten. (esim. palonsammutusta, liikenne- ja vaarallisten aineiden onnettomuuksia sekä muita mies- ja yksikkökohtaisia harjoituksia).

Teemme yhteistyötä Rauman yhteistoiminta-alueen palokuntien kanssa, ja siten myös täydennämme perus- ja komppanialähtötilanteissa naapurikuntia (mm. Rauma ja Eura).

Janne Väkiparta
Palokunnanpäällikkö
Eurajoen VPK

  • Hälytysosaston harjoitukset maanantaisin klo 18.00 paloasemalla.
  • Nuoriso-osaston harjoitukset keskiviikkoisin klo 18.00 paloasemalla.

VPK on tehnyt sopimuksen Eurajoen kunnan alueella suoritettavasta sammutus- ja pelastus- sekä ensivastetoiminnasta. Hälytysosastoon kuuluu tällä hetkellä 48 alan aktiivista harrastajaa, jotka ovat suorittaneet Sm:n A-22 julkaistun ohjeen perusteella osittain tai kokonaan sopimuspalokunnan koulutusjärjestelmän. Hälytysosasto harjoittelee säännöllisesti kerran viikossa pelastustoimilainlain edellyttämiä tehtäviä varten.

Ensivastetoiminnasta on sopimus Rauman kansanterveystyön kuntainliiton kanssa, mikä kattaa porrastetun ensihoitojärjestelmän ensimmäisen portaan. Ensivastehenkilöstö on testattu Satakunnan sairaanhoitopiirin toimesta ja heillä on oikeus antaa hätäensiapua.

Meillä on käytössä laaja ja monipuolinen harjoitusalue, jossa voimme harjoitella mitä moninaisempia onnettomuustilanteita varten.(esim. palonsammutusta, liikenne- ja vaarallisten aineiden onnettomuuksia sekä muita mies- ja yksikkökohtaisia harjoituksia).

Teemme yhteistyötä Rauman yhteistoiminta-alueen palokuntien kanssa, ja siten myös täydennämme perus- ja aluelähtötilanteissa naapurikuntia (mm. Rauma, Lappi ja Kiukainen).

Hätätilapotilas on vaikeasti loukkaantunut tai sairastunut potilas, jonka peruselintoiminnot ovat vaarassa tai niitä uhkaa nopea huonontuminen. Potilaan selviytymisen edellytyksenä on usein aloittaa hoito jo tapahtumapaikalla, jolloin pelkkä nopea kuljetus sairaalaan ei riitä.

Ensivasteella tarkoitetaan palokunnan yksikköä, joka tavoittaa hätätilapotilaan todennäköisesti ensimmäisenä, ennen ambulanssia. Ensivasteyksiköllä on valmius aloittaa hätäensiapu (potilaan peruselintoimintojen turvaaminen), tehdä ensiarvio ja raportoida siitä, sekä hoitaa kammiovärinä defibrilloimalla.

Ensivasteen hälyttää hätäkeskus, todettuaan potilaan hyötyvän nopeasta hoidon aloittamisesta. Ensivastetta ei hälytetä kohteeseen koskaan ainoana yksikkönä, vaan ambulanssin tueksi, se ei myöskään kuljeta potilasta.

Ensivastehenkilöstöllä on terveyskeskuksen hyväksymä koulutus, joka testataan kerran vuodessa Satakunnan sairaanhoitopiirin vastuulääkärin toimesta, sekä kirjallisesti että käytännön testinä. Ensivastehenkilöstön hyvällä koulutuksella ja riittävällä kalustolla sekä välineillä meillä on edellytykset auttaa hätätilapotilasta Eurajoella.

Kurssit on suoritettava järjestyksessä ja seuraavalle kurssille siirtyminen edellyttää edellisen kurssin hyväksyttyä suorittamista.

Palokunnan hälytysosaston jäseneksi liittyneelle järjestetään perehdytyskoulutus oman palokunnan toimesta. Hänen toimiessaan hälytysosaston koulutuksessa hänestä käytetään nimitystä sammustyöharjoittelija. Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, henkiseltä ja ruumiilliselta kunnoltaan tehtävään sopiva henkilö.

Sammutustyökurssin hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies.

Sammutustyökurssin ja savusukelluskurssin suorittaneesta käytetään nimitystä sammutusmies.

Miehistön peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä vanhempi sammutusmies. Tällöin on oltava suoritettuina seuraavat kurssit: sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, palokuntien ensiapukurssi ja pelastustyökurssi sekä lisäksi yksi seuraavista kursseista: ensivastekurssi, pintapelastuskurssi, vaarallisten aineiden kurssi tai öljyvahingontorjuntakurssi.

Yksikönjohtaja-koulutus valmentaa pelastusyksikön johtajana toimimiseen. Koulutusta järjestetään alueellisesti sekä pelastusopiston toimesta.

Sopimuspalokunnan päällikkö- koulutukseen hakeutuvalla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna kaikki ne sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavat aikaisemmat kurssit, jotka edellyttävät pääsyä yksikön johtajakurssille. Koulutuksen järjestää pelastusopisto.

Tilastot
Vuosi
Yhteensä/kpl (ennuste)
Hälytys/kpl (ennuste)
Ensivaste/kpl (ennuste)
Tehtävälista 2019
150 (173)
113 (130)
37 (43)
Tehtävälista 2018
177
142
35
Tehtävälista 2017
118
89
29
Tehtävälista 2016
130
80
50
Tehtävälista 2015
130
100
30
Tehtävälista 2014
162
108
54
Tehtävälista 2013
218
112
106
Tehtävälista 2012
118
86
32
Tehtävälista 2011
145
88
57
Tehtävälista 2010
147
89
58
Tehtävälista 2009
129
84
45
Tehtävälista 2008
219
91
128
Tehtävälista 2007
201
76
125
Tehtävälista 2006
193
81
112
Tehtävälista 2005
203
74
129
Tehtävälista 2004
170
72
98
Tehtävälista 2003
11
2
9


Intranet

Tämä sivusto on tarkoitettu ainoastaan Eurajoen VPK:n jäsenten käyttöön.

Tunnukset löydät Eurajoen paloaseman ilmoitustaululta.
WWW-palvelun eurajoen VPK:lle tarjoaa http://www.pionnet.fi/

© Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib Demo Images: Unsplash.com